Brandsikring med ABA- og ABDL-anlæg

ABA anlæg

Certificeret ABA-installatør

Et ABA-anlæg er et varslingsanlæg, der med en høj lyd varsler om røg i lokalet. Anlægget fungerer som de røgalarmer, du kender fra de private hjem. Et professionelt ABA-anlæg er dog væsentligt mere potent og følsomt, så du opdager eventuel brand i tide.

Derudover er anlægget programmeret til øjeblikkeligt at alarmerer brandvæsenet, så du er sikret en hurtig udrykning og dermed minimering af brandskader. Sørg for at brandvæsenet kommer frem før det er for sent.

ABDL anlæg – Branddør med automatisk lukning

Et ABDL anlæg sikrer, at en branddør lukkes ved røgudvikling som følge af brand, og forhindrer at branden udbredes til andre brandsektioner.

Vi er certificerede til at gennemføre det årlige serviceeftersyn, som myndighederne kræver.

 

Kontakt Dansk Sprinkler Teknik!

 

 

top