Sprinkleranlæg i lagerbygninger

Sprinkleranlæg i lagerbygninger

Ændrede krav til sprinkleranlæg

Danmark er et land med utroligt mange logistikcentre og lagerhoteller. I dag har de fleste lagre har en sådan størrelse, at de skal sprinkles. Samtidigt er de emner, som lagres, en anden beskaffenhed og indpakning end for 20-30 år siden.

Nye emballager stiller nye krav til sprinkleranlægget

Mange paller pakkes ind i krympefolier, varerne indpakkes enkeltvis i bobleplast eller kasserne fyldes med skumgummi og flamingokugler – dette stiller store krav til sprinkleranlægget. Her er det vigtigt fra starten at få afklaret stablingshøjder, reolopdelinger samt hvad er det som skal lagres og hvordan er det emballeret.

Sprinkling i reol eller loft

Vi har i dag mange muligheder for at kunne beskytte disse lagre, dels med sprinklere i reoler og dels ved at undgå sprinklere i reoler og kun benytte tagsprinklingen. I dag udføres der således mange anlæg kun med sprinklere i loftet, hvilket muliggør en større fleksibilitet ved indretning af lageret.

top