Juridisk meddelelse

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os meget over din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen i VINCI Energies/ Dansk Sprinkler Teknik i Danmark. Det er i princippet muligt at bruge Dansk Sprinkler Teknik websites i Danmark uden at angive personrelaterede data. Hvis pågældende person ønsker at gøre brug af vores virksomheds særlige service via vores website, kan det være nødvendigt at behandle personrelaterede oplysninger. Hvis behandlingen af personrelaterede data er nødvendig, og hvis der ikke består et retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt et samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af personrelaterede oplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på den pågældende person, udføres altid i overensstemmelse med Datenschutz-Grundverordnung (Databeskyttelse) og i overensstemmelse med de gældende specifikke databeskyttelsesbestemmelser, som gælder for VINCI Energies/ Dansk Sprinkler Teknik i Danmark. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personrelaterede oplysninger, som vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de pågældende personer om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

VINCI Energies/Dansk Sprinkler Teknik i Danmark har som ansvarlig for behandling af disse informationer implementeret talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for så vidt muligt at sikre en fuldstændig beskyttelse af de personrelaterede data, som behandles via dette website. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, således at en absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund står det enhver pågældende person frit for at videregive personrelaterede oplysninger til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra VINCI Energies/Dansk Sprinkler Teknik i Danmark er baseret på de vilkår, som den europæiske lovgiver anvendte til direktiver og forordninger, da Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) blev vedtaget. Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare de anvendte terminologier.
Vi bruger blandt andet følgende begreber i denne databeskyttelseserklæring:

 • a) personrelaterede oplysninger
  Personrelaterede oplysninger er alle oplysninger, som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende »pågældende person«) Som identificerbar anses en fysisk person, som direkte eller indirekte kan identificeres, især ved hjælp af tildeling til en identifikation som et navn, et identifikationsnummer, adresseoplysninger, online-identifikation eller til et eller flere særlige kendetegn, som er udtryk for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • b) den pågældende person
  Den pågældende person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personrelaterede oplysninger behandles af den person, som er ansvarlig for behandlingen.
 • c) Behandling
  Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer eller sådanne serier af processer i forbindelse med personrelaterede oplysninger såsom indsamling, registrering, organisering, bestilling, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, videregivelse gennem formidling, udbredelse eller en anden form for levering, sammenligning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.
 • Begrænsning af behandlingen
  Begrænsning af behandlingen er markering af lagrede personrelaterede oplysninger med målet om at begrænse deres fremtidige behandling.
 • e) Profilering
  Profilering er enhver form for automatisk behandling af personrelaterede oplysninger, der består i at anvende disse personrelaterede oplysninger til at evaluere bestemte personlige aspekter, som gælder for en fysisk person, især for at kunne analysere eller forudsige følgende aspekter ved denne fysiske person vedrørende arbejdsydelse, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning.
 • f) Pseudonymisering
  Pseudonymisering er behandling af personrelaterede oplysninger på en måde, hvorpå de personrelaterede oplysninger ikke længere kan tildeles en specifik registreret person uden inddragelse af yderligere informationer, såfremt disse yderligere informationer gemmes separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer, at de personrelaterede oplysninger ikke overdrages til en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • g) Ansvarlig eller ansvarlig for behandlingen
  Den ansvarlige eller den person, som er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personrelaterede oplysninger. Hvis formålene og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaterne, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for hans udnævnelse fastsættes i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaterne.
 • h) Behandler af ordre
  Behandleren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personrelaterede oplysninger på vegne af den ansvarlige.
 • i) Modtager
  Modtager er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, hvortil der videregives personrelaterede oplysninger, uanset om det drejer sig om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der muligvis modtager personrelaterede oplysninger indenfor rammerne af EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaterne, betragtes imidlertid ikke som modtagere.
 • j) Tredjepart
  En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ end den registrerede person, den ansvarlige, behandleren af oplysningerne og de personer, der er bemyndiget til at behandle de personrelaterede oplysninger under den ansvarlige eller databehandlerens direkte ansvar .
 • k) Samtykke
  Samtykke er enhver hensigtserklæring frivilligt givet af den registrerede person på en informeret måde i form af en erklæring eller en anden entydig bekræftende handling, som ikke er til at misforstå, hvormed den registrerede person giver til kende, at han er indforstået med behandlingen af de pågældende personrelaterede oplysninger.

2. Navn og adresse på den person, som er ansvarlig for behandlingen

Den ansvarlige person i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (Datenschutz-Grundverordnung), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU -medlemsstaterne og andre bestemmelser med karakter af databeskyttelseslove, er:

Dansk Sprinkler Teknik / Fire Protection Solutions
Emil Neckelmanns vej 15G
5220 Odense SØ
Tel.: +45 88 717 112
www.dansksprinklerteknik.dk

3. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er:
Dr. Thorsten Haeberlin
VINCI Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH
Colmarer Str. 11
D-60528 Frankfurt am Main
Tyskland
Tlf.: +49 69 5005-0

E-Mail: info@vinci-energies.de

Website: www.vinci-energies.de

Enhver registreret person kan til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige med alle spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse.

4. Cookies

Websites hos VINCI Energies/ Dansk Sprinkler Teknik bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der registreres og gemmes via en internetbrowser på et computersystem.

Talrige websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Det består af en række tegn, hvorigennem websites og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websites og servere at skelne den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie -id.

Ved hjælp af cookies kan VINCI Energies/Dansk Sprinkler Teknik stille mere brugervenlige services til rådighed for brugerne af dette website, der ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores website optimeres i brugerens interesse. Som allerede nævnt giver cookies os mulighed for at genkende brugerne af vores website. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores website. Brugeren af et website, som bruger cookies, skal for eksempel ikke ved ethvert besøg på websitet ikke indtaste deres adgangsdata på ny, fordi dette overtages af websitet og den cookie, som er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en varekurv i onlineshoppen. Online-Shoppen husker via en cookie de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle varekurv.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores website ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede person deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, vil ikke alle funktioner på vores website muligvis være fuldt ud anvendelige.

5. Indsamling af generelle data og oplysninger

VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik indsamler en række almindelige data og oplysninger hver gang websitet besøges af en registreret person eller et automatiseret system. Disse almindelige data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Der kan indsamles følgende (1) de anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) det website, hvorfra et adgangssystem når frem til vores website (såkaldt referrer), (4) de underwebsites, der kan nås via et adgangssystem på vores website, (5) dato og klokkeslæt for adgang til websitet, (6) en internet-protokol-adresse (IP-adresse), (7) internet-service-udbyderen af adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse almindelige data og oplysninger drager VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik ikke nogen konklusioner om den registrerede person. Disse oplysninger er snarere påkrævet for at (1) levere indholdet på vores website på en korrekt måde, (2) optimere indholdet på vores website samt annoncering for denne, (3) sikre langsigtet funktionalitet af vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores website og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af et cyber-angreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor på den ene side statistisk af VINCI Energies /Dansk Sprinkler Teknik og derudover med formålet om at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personrelaterede oplysninger, som vi behandler. De anonyme data i server-logfilerne gemmes adskilt fra alle de personrelaterede oplysninger, som en registreret person giver.

6. Kontaktmulighed via websitet

Websitet for VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik indeholder oplysninger, som loven foreskriver. Disse muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som ligeledes indeholder en almindelig adresse til den såkaldte elektroniske mail (e-mail-adresse). Hvis en registreret person kontakter den person, der er ansvarlig for behandlingen, via e -mail eller en kontaktformular, gemmes de personrelaterede oplysninger, der sendes af den registrerede person, automatisk. Sådanne personrelaterede oplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret person til den person, som er ansvarlig for behandlingen, gemmes for at kunne behandle eller kontakte den registrerede person. Disse personrelaterede oplysninger videregives ikke til tredjemand.

7. Kommentarfunktion i bloggen på websitet

VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik tilbyder brugerne af en blog mulighed for at efterlade individuelle kommentarer til enkelte blogindlæg på en blog, der ligger på websitet for den ansvarlige medarbejder. En blog er et website, der normalt er åbent for offentligheden, hvor en eller flere personer, som kaldes bloggere eller web-bloggere, kan skrive artikler eller nedskrive tanker i såkaldte blogindlæg. Blogindlæggene kan normalt kommenteres af tredjemand.

Hvis den pågældende person efterlader en kommentar i bloggen, der er offentliggjort på dette website, gemmes og offentliggøres udover de af den pågældende person gemte kommentarer også angivelser ved tidspunktet for kommentaren samt det brugernavn (pseudonym), der blev valgt af den pågældende person. Desuden logges også den IP-adresse, der er tildelt af den pågældende persons internetudbyder (ISP). IP -adressen gemmes af sikkerhedsmæssige årsager og i tilfælde af, at den pågældende person i en afgivet kommentar krænker tredjemands rettigheder eller sender ulovligt indhold. Opbevaringen af disse personrelaterede oplysninger sker derfor i egen interesse for den person, der er ansvarlig for behandlingen, så han i givet fald kan diskulpere i tilfælde af overtrædelse af loven. Disse indsamlede personrelaterede oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre en sådan overførsel er påkrævet ved lov eller tjener det juridiske forsvar for den person, som er ansvarlig for behandlingen.

8. Rutinemæssig sletning og blokering af personrelaterede oplysninger

Den person, som er ansvarlig for behandlingen, behandler og gemmer personrelaterede oplysninger om den pågældende person kun i den periode, der er nødvendig for at opnå lagringsformålet, eller hvis dette er specificeret af de lovgivere af europæiske direktiver og forordninger eller en anden lovgiver i love eller forskrifter, som den person, som er ansvarlig for behandlingen, er underlagt.

Hvis formålet med opbevaring ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode udløber, der er foreskrevet i de af lovgiverne af europæiske direktiver og forordninger eller en anden ansvarlig lovgiver, blokeres eller slettes de personrelaterede oplysninger rutinemæssigt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

9. Den registrerede persons rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse
  Enhver registreret person er ifølge den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger berettiget til at anmode den person, der er ansvarlig for behandlingen, om at bekræfte, om de personrelaterede oplysninger om ham/hende behandles. Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan han/hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den person, som er ansvarlig for behandlingen.
 • b) Ret til information
  Enhver person, hvis personrelaterede oplysninger behandles, er i henhold til lovgiveren af europæiske direktiver og forordninger, berettiget til når som helst at modtage gratis oplysninger om de personrelaterede oplysninger, der er gemt om ham/hende, og en kopi af disse oplysninger fra den person, der er ansvarlig for behandlingen. Endvidere giver lovgiveren af de europæiske direktiver og forordninger den registrerede person adgang til følgende oplysninger:
 • behandlingsformål
 • kategorierne af personrelaterede oplysninger, der behandles
 • modtagere eller kategorier af modtagere, som de personrelaterede oplysninger er videregivet til eller stadig videregives til, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
 • hvis muligt den planlagte varighed, i hvilken de personrelaterede oplysninger gemmes, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed
 • eksistensen af en ret til korrektion eller sletning af personrelaterede oplysninger vedrørende den pågældende person eller til den ansvarlige medarbejders begrænsning af behandlingen eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • hvis de personrelaterede oplysninger ikke indsamles hos den pågældende person: Alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – mindst i disse tilfælde – meningsfulde informationer om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den pågældende person

Den pågældende person har endvidere ret til oplysninger om, hvorvidt personrelaterede oplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den pågældende person også ret til at modtage oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis den pågældende person ønsker at gøre brug af denne ret til oplysninger, kan han/hun til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Ret til berigtigelseEnhver person, der er omfattet af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ifølge lovgiverne af de europæiske direktiver og forordninger ret til at kræve øjeblikkelig korrektion af forkerte personrelaterede oplysninger vedrørende personen. Den pågældende person har endvidere ret til under hensyntagen til behandlingens formål at kræve komplettering af ufuldstændige personrelaterede oplysninger – også ved hjælp af en supplerende erklæring.
  Hvis den pågældende person ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, kan han/hun til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den medarbejder, som er ansvarlig for behandlingen.
 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)Enhver person, der er omfattet af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger ret til at kræve, at den ansvarlige person straks sletter de personrelaterede oplysninger vedrørende ham/hende, forudsat at en af de følgende årsager finder anvendelse, og i det omfang behandlingen ikke er nødvendig:
 • De personrelaterede oplysninger blev indsamlet til sådanne formål eller på anden måde blev behandlet til formål, som de ikke længere er nødvendige for.
 • Den pågældende person tilbagekalder hans/hendes samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til art. 6 stk. 1 litra a DS-GVO eller art. 9, stk. 2, litra a DS-GVO, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Den pågældende person gør ifølge art. 21 stk. 1 DS-GVO indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ingen overordnede legitime grunde til behandlingen, eller den pågældende person gør i henhold til art. 21 stk. 2 DS-GVO indsigelse mod behandlingen.
 • De personrelaterede oplysninger blev behandlet ulovligt.
 • Sletning af personrelaterede oplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-ret eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt.
 • De personrelaterede oplysninger blev indsamlet i forbindelse med tjenester fra informationsselskabet, der tilbydes i henhold til art. 8 Stk. 1 DS-GVO.

Hvis en af ovenstående grunde finder anvendelse, og den pågældende person ønsker at få slettet personrelaterede oplysninger, som er gemt hos VINCI Energies Deutschland GmbH, kan han/hun til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den ansvarlige for behandlingen. Medarbejderen hos VINCI Energies Deutschland GmbH vil sørge for, at anmodningen om sletning straks efterkommes.

Hvis de personrelaterede oplysninger er blevet offentliggjort af VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik, og vores virksomhed er forpligtet som den ansvarlige i henhold til art. 17 stk. 1 DS-GVO for at slette de personrelaterede oplysninger, tager VINCI Energies i Tyskland passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostninger, til at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personrelaterede oplysninger, for at informere om, at den pågældende person har krævet sletning af samtlige links til disse personrelaterede oplysninger eller kopier eller replikationer af disse personrelaterede oplysninger fra disse andre dataansvarlige personer, for så vidt behandlingen ikke er nødvendig. VINCI Energies-medarbejderen i Tyskland vil tage de nødvendige skridt fra sag til sag.

 • e) Ret til begrænsning af behandlingenEnhver person, der er omfattet af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter, ret til at kræve, at den ansvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
 • Rigtigheden af de personrelaterede oplysninger bestrides af den pågældende person i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere, at de personrelaterede oplysninger er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig, den pågældende person nægter at slette de personrelaterede oplysninger og kræver i stedet, at brugen af de personrelaterede oplysninger begrænses.
 • Den ansvarlige har ikke længere brug for de personrelaterede oplysninger til behandlingsformål, men den pågældende person har brug for dem til at gøre juridiske krav gældende, og udøve eller forsvare disse.
 • Den pågældende person har gjort indsigelse mod behandlingen iht. art. 21, stk. 1, DS-GVO, og det er endnu ikke fastslået, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer den pågældende persons.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og den pågældende person gerne vil kræve begrænsning af de personrelaterede oplysninger, der er gemt hos VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik, kan han/hun til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen. Medarbejderen hos VINCI Energies i Tyskland sørger for, at behandlingen begrænses.

 • f) Ret til dataoverførsel

Enhver person, der påvirkes af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver af direktiver og forskrifter ret til at modtage de personrelaterede oplysninger, der vedrører ham/hende, som er stillet til rådighed for en ansvarlig person af den pågældende person, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Denne person har også ret til uden hindring fra den ansvarlige at overføre disse data til en anden ansvarlig person, som de personrelaterede oplysninger blev givet til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykket i henhold til art. 6 stk. 1 litra a DS-GVO eller art. 9, stk. 2, litra a DS-GVO eller på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b DS-GVO, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen ikke er nødvendig for at udføre en opgave, der er i almen interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, der er blevet overført til den ansvarlige.

Derudover har den pågældende person ret til at udøve deres ret til dataoverførsel i henhold til art. 20 (1) DS-GVO, således at de personrelaterede oplysninger overføres direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt og forudsat at dette ikke forringer andre personers rettigheder og friheder.

For at gøre retten til dataoverførsel gældende kan den pågældende person til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik

 • g) Ret til at gøre indsigelse

Enhver person, der er omfattet af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver af direktiver og forskrifter af grunde, som er et resultat af deres særlige situation, når som helst ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede oplysninger vedrørende ham/hende baseret på art. 6 stk. 1 litra e e eller f DS-GVO. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik behandler ikke længere de personrelaterede oplysninger i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan bevise tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der opvejer interessen, rettighederne og frihederne for den pågældende person, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik behandler personrelaterede oplysninger for at drive direkte reklame, har den pågældende person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede oplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også profilering, for så vidt det er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis den pågældende person gør indsigelse mod, at VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik behandler personrelaterede oplysninger til direkte markedsføringsformål, vil VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik ikke længere behandle de personrelaterede oplysninger til disse formål.

Desuden har den pågældende person ret til, af årsager, der skyldes hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede oplysninger vedrørende ham eller hende, som udføres hos VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med art. 89 stk. 1 DS-GVO, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den pågældende person direkte henvende sig til enhver medarbejder hos VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik eller en anden medarbejder. Den pågældende person er også fri til i forbindelse med brug af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 /EF, at udøve deres ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

 • h) Automatiserede afgørelser i individuelle sager, herunder profilering

Enhver person, der påvirkes af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver af direktiver og forskrifter ret til ikke at være omfattet af en afgørelse, der udelukkende er baseret på en automatiseret behandling – herunder profilering – som har juridiske virkninger på denne person eller på lignende måde påvirker denne person betydeligt, forudsat at at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den pågældende person og den ansvarlige person, eller (2) er tilladt på grundlag af EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den ansvarlige person er underlagt, og disse lovbestemmelser indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og friheder samt den pågældende persons legitime interesser eller (3) foretages med den pågældende persons udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den pågældende person og den ansvarlige person, eller (2) træffes den med udtrykkeligt samtykke fra den pågældende person, træffer VINCI Energies / Dansk Sprinkler Teknik passende foranstaltninger for at beskytte personens rettigheder og friheder samt den pågældende persons legitime interesser, hvorunder i det mindste hører retten indgreb fra en persons side på den ansvarlige persons side, til at udtrykke sit eget synspunkt og bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede person ønsker at gøre rettigheder gældende med hensyn til automatiserede beslutninger, kan han/hun til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 • i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Enhver person, der er omfattet af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger ret til til enhver tid at tilbagekalde deres samtykke til behandling af personrelaterede oplysninger.

Hvis den pågældende person ønsker at gøre brug af sin ret til at trække samtykket tilbage, kan han/hun til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

10. Databeskyttelse i ansøgninger og i ansøgningsprocessen

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, indsamler og behandler ansøgernes personrelaterede oplysninger med det formål at håndtere ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger sender de relevante ansøgningsdokumenter elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en webformular på websitet, til den ansvarlige for behandlingen. Hvis den ansvarlige person for behandlingen indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de overførte data med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Hvis den ansvarlige for behandlingen ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afvisningsafgørelsen, forudsat at sletningen ikke er i modstrid med andre legitime interesser for den person, der er ansvarlig for behandlingen. En anden legitim interesse i denne forstand er f.eks. en bevisbyrde i en sag i henhold til Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af AddThis

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret virksomhedskomponenter i AddThis på dette website. AddThis er en såkaldt Bookmarking Provider. Tjenesten muliggør en forenklet Bookmarking af websites via Buttons. Ved at holde musen over AddThis-komponenten med musen eller ved at klikke på den, vises en liste over Bookmarking- og Sharing tjenester. AddThis bruges på over 15 millioner websites, og ifølge driftsselskabet vises Buttons over 20 milliarder gange om året.

AddThis drives af AddThis, Inc. 595 Spring Hill Road, Suite 300, Wien, VA 22182, USA.

Hver gang en af de enkelte sider på dette website vises, som betjenes af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en AddThis-komponent er blevet integreret på, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk bedt af den respektive AddThis-komponent om at downloade oplysninger fra websitet www.addthis.com. Indenfor rammerne af denne tekniske proces modtager AddThis viden om besøget, og hvilken konkret individuel side på dette website bruges af det informationsteknologiske system, der bruges af den pågældende person. AddThis modtager endvidere kendskab til den IP-adresse, der er tildelt af Internet-Service-Provider (ISP) i computersystemet, som den pågældende person bruger, browsertypen, browsersproget, websitet, der blev vist før vores website, datoen samt tidspunktet for besøget på vores website. AddThis bruger disse data til at oprette anonymiserede brugerprofiler. De data og oplysninger, der overføres til AddThis på denne måde, gør det muligt for AddThis-virksomheden selv, såvel som de virksomheder, der er tilknyttet AddThis eller dets partnervirksomheder, målrettet at henvende sig til besøgende på websitet med personlig og interessebaseret reklame for den person, der er ansvarlig for behandlingen.

AddThis blander personlig og interessebaseret reklame på basis af en cookie, der er sat ind af virksomheden. Denne cookie analyserer den individuelle surfing-adfærd på computersystemet, som den pågældende person bruger. Cookien gemmer besøg på websites foretaget af computersystemet.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores website, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling på den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre AddThis i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er anvendt af AddThis, slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Den pågældende person har også mulighed for permanent at gøre indsigelse mod behandling af personrelaterede oplysninger af AddThis. For at gøre dette skal den pågældende person trykke på Opt-Opt-Out-Button under linket http://www.addthis.com/privacy/opt-out, som sætter en Opt-Out-Cookie. Opt-out-Cookies med valgte indsigelse gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den pågældende person. Hvis cookies slettes på den pågældende persons system efter en indsigelse, skal den pågældende person kalde linket op på ny og sætte en ny Opt-Out-Cookie.

Med anbringelsen af Opt-Out-Cookies er der dog mulighed for, at websitet for den person, der er ansvarlig for behandlingen, ikke længere kan bruges fuldt ud af den pågældende person.
De gældende databeskyttelsesbestemmelser i AddThis findes på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter af virksomheden Facebook på dette website. Facebook er et socialt netværk.
Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på Internettet, et online fællesskab, der normalt gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internet-fællesskabet at levere personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Blandt andet gør Facebook det muligt for brugerne af det sociale netværk at oprette private profiler, uploade fotos og danne et netværk via venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Den virksomhed, som er ansvarlig for behandlingen af personrelaterede oplysninger, hvis en registreret person bor uden for USA eller Canada, er, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang en af de enkelte sider på dette website vises, som betjenes af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvor en Facebook-komponent (Facebook-Plug-In) er blevet integreret, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk aktiveret af den respektive Facebook -komponent, der medfører, at en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent downloades fra Facebook. En samlet oversigt over alle Facebook-Plug-Ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Indenfor rammerne af denne tekniske proces modtager Facebook viden om, hvilken specifik underside på vores website der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person er logget ind på Facebook på samme tid, genkender Facebook ved hvert besøg på vores website fra den pågældende persons side og for hele varigheden af det respektive ophold på vores website, hvilken specifik underside på vores website den pågældende person besøger. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles den respektive Facebook-konto for den pågældende person, der er registreret af Facebook. Hvis den pågældende person aktiverer en af de Facebook-Buttons, der er integreret på vores website, f.eks. “Like” -Button, eller hvis den pågældende person afgiver en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den pågældende persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personrelaterede oplysninger.

Facebook modtager altid information via Facebook-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores website, når den pågældende person er logget ind på Facebook og samtidig har adgang til vores website; dette sker, uanset om den pågældende person klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til Facebook, kan han/hun forhindre overførsel ved at logge ud af deres Facebook-konto, inden de åbner vores website.

Datadirektivet, der er offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personrelaterede oplysninger fra Facebooks side. Det forklarer også, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den pågældende persons privatsfære. Derudover er forskellige applikationer tilgængelige, der gør det muligt at undertrykke datatransmission til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den pågældende person til at undertrykke datatransmission til Facebook.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiserings-funktion)

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiserings-funktion) på dette website. Google Analytics er en web-analysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om besøgendes adfærd på websites. En web-analysetjeneste indsamler blandt andet data fra hvilket website en registreret person er nået til et website (såkaldt Referrer), hvilke undersider på websitet der bliver vist, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set . En web-analyse bruges hovedsageligt til at optimere et website og til cost-benefit-analyse af internetreklamer.

Driftsselskabet for Google-Analytics-Komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til web-analysen via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen til den pågældende persons internetforbindelse på Google, hvis der er adgang til vores websites fra en EU -medlemsstat eller fra en anden medlemsstat af EU via Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google-Analytics-Komponenten er analysen af strømmen af besøgende til vores website. Google bruger blandt andet de indhentede data og oplysninger til at evaluere brugen af vores website, til at udarbejde online-rapporter for os, der viser aktiviteterne på vores website og til at levere andre tjenesteydelser i forbindelse med brugen af vores website.

Google Analytics placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. Med placeringen af cookien har Google mulighed for at analysere brugen af vores website. Hver gang der vises en af de enkelte sider på dette website, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvorpå en Google Analytics-Komponent er blevet integreret, foranlediges internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den respektive Google-Analytics-Komponent til at overføre data til Google med henblik på online-analyse. Indenfor rammerne af denne tekniske proces får Google viden om personrelaterede oplysninger,som f.eks. den pågældende persons IP-adresse, som Google blandt andet bruger til at spore de besøgendes oprindelse og klik og efterfølgende til at aktivere provisionsafregninger.

Cookies bruges til at gemme personrelaterede oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra der blev foretaget adgang, og hyppigheden af besøgene på vores website af den pågældende person. Ved hvert besøg på vores website overføres disse personrelaterede oplysninger, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, som den pågældende bruger, til Google i USA. Disse personrelaterede oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan under visse omstændigheder videregive disse personrelaterede oplysninger, som indsamles gennem den tekniske proces, til tredjemand.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre placering af cookies på vores website, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende placering på den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies. En sådan placering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er placeret af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af de data, der genereres af Google Analytics vedrørende brugen af dette website samt behandlingen af disse data af Google og dermed forhindre denne. For at gøre dette skal den pågældende person downloade og installere en Browser-Add-On under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Om denne Browser-Add-On informerer Google Analytics via JS, at der ikke må overføres data eller oplysninger om besøg på websites til Google Analytics. Installationen af Browser-Add-Ons betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den pågældende persons informationsteknologi system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den pågældende person geninstallere Browser-Add-Ons for at deaktivere Google Analytics. Hvis Browser-Add-On afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende person eller en anden person, der kan tilskrives dennes indflydelsessfære, er der mulighed for at geninstallere eller genaktivere Browser-Add-Ons.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af LinkedIn

Den ansvarlige person med hensyn til behandlingen af data har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på dette website. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugere at oprette forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og oprette nye business-forbindelser. Mere end 400 millioner registrerede person bruger LinkedIn i mere end 200 lande. Dette gør LinkedIn i øjeblikket til den største platform for forretningsforbindelser og et af de mest besøgte websites i verden.

LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For spørgsmål vedrørende databeskyttelse udenfor USA er LinkedIn Irland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Ved hvert besøg på vores website, der er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-Plug-In), får denne komponent browseren, der bruges af den pågældende person, til at downloade en tilsvarende repræsentation af LinkedIn-komponenten. Yderligere oplysninger om LinkedIn-Plug-Ins findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Indenfor rammerne af denne tekniske proces får LinkedIn viden om, hvilken specifik underside på vores website den pågældende person besøger.

Hvis den pågældende person samtidig er logget ind på LinkedIn, genkender LinkedIn, hvilken specifik underside af vores website den pågældende person besøger, og under hele varigheden af det respektive ophold på vores website hvilken konkret underside på vores website den pågældende person besøger. Disse oplysninger indsamles af LinkedIn-Komponenten og tildeles den pågældende persons respektive LinkedIn-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en LinkedIn-Button, der er integreret på vores website, tildeler LinkedIn disse oplysninger til den pågældende persons personlige LinkedIn -brugerkonto og gemmer disse personrelaterede oplysninger.

LinkedIn modtager altid oplysninger via LinkedIn-Komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores website, når den pågældende person er logget ind på LinkedIn samtidig med adgang til vores website; dette sker uanset om den pågældende person klikker på LinkedIn-Komponenten eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker, at sådanne oplysninger skal overføres til LinkedIn, kan denne forhindre overførsel ved at logge ud af deres LinkedIn-Konto, inden de åbner vores website.

På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls tilbyder LinkedIn muligheden for at afbestille e-mail-beskeder, SMS-beskeder og målrettede reklamer samt administrere annonceindstillinger. LinkedIn bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan placere cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De gældende databeskyttelsesbestemmelser på LinkedIn er tilgængelige på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn-cookiedirektivet er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

Den ansvarlige person for behandling af data har integreret komponenter fra Twitter på dette website. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og udbrede såkaldte tweets, dvs. korte beskeder, der er begrænset til 140 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, også for personer, der ikke er registreret på Twitter. Tweets vises også til de såkaldte Follower af den respektive bruger. Følgere (Follower) er andre Twitter-brugere, der følger en brugers Tweets. Twitter gør det også muligt at henvende sig til et bredt publikum via Hashtags, Links eller Retweets.

Twitters drives af Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en af de enkelte sider på dette website vises, som betjenes af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvorpå en Twitter-Komponent (Twitter-Button) er blevet integreret, aktiveres internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den respektive Twitter-Komponent, til at downloade en repræsentation af den tilsvarende Twitter-Komponent på Twitter. Yderligere informationer om Twitter-Buttons er tilgængelige på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Indenfor rammerne af denne tekniske proces modtager Twitter oplysninger om, hvilken specifik underside på vores website den pågældende person besøger. Formålet med at integrere Twitter-Komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at udbrede indholdet på dette website, gøre dette website kendt i den digitale verden og øge vores besøgstal.

Hvis den pågældende person er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik underside på vores website den pågældende person besøger ved hvert besøg på vores website af den pågældende person og for hele varigheden af det respektive ophold på vores website. Disse oplysninger indsamles af Twitter-Komponenten og tildeles den respektive Twitter -konto for den person, der er registreret af Twitter. Hvis den pågældende person klikker på en af de Twitter-Buttons, der er integreret på vores website, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den pågældende persons personlige Twitter-brugerkonto og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid information via Twitter-Komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores website, når den pågældende person er logget ind på Twitter samtidig med adgang til vores website; dette sker, uanset om den pågældende person klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til Twitter, kan denne forhindre overførsel ved at logge ud af deres Twitter-konto, inden de åbner vores website.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser på Twitter findes på https://twitter.com/privacy?lang=de.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Xing

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Xing på dette website. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugerne at oprette forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og oprette nye forretningskontakter. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil af sig selv på Xing. Virksomheder kan f.eks. oprette virksomhedsprofiler eller offentliggøre jobtilbud på Xing.

Xing drives af XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang en af de enkelte sider på dette website vises, som betjenes af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvorpå en Xing-komponent (Xing-Plug-In) er blevet integreret, aktiveres internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den respektive Xing-komponent, og dette medfører, at en repræsentation af den tilsvarende Xing-komponent downloades fra Xing. Yderligere oplysninger om Xing-Plug-Ins findes på https://dev.xing.com/plugins. Indenfor rammerne af denne tekniske proces modtager Xing viden om, hvilken specifik underside på vores website den pågældende person besøger.

Hvis den pågældende person på samme tid er logget ind på Xing, genkender Xing, hvilken specifik underside på vores website, den pågældende besøger, og under hele besøget på vores website hvilken konkret underside den pågældende besøger på vores website. Disse oplysninger indsamles af Xing-komponenten og tildeles den pågældende Xing-konto for den pågældende person af Xing. Hvis den pågældende person aktiverer en af Xing-Buttons, der er integreret på vores website, f.eks.”Share”-Button, tildeler Xing disse oplysninger til den pågældende persons personlige Xing-brugerkonto og gemmer disse personrelaterede oplysninger.

Xing modtager altid oplysninger via Xing-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores website, når den pågældende person er logget ind på Xing samtidig med at personen har adgang til vores website; dette sker, uanset om den pågældende person klikker på Xing-komponenten eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til Xing, kan denne forhindre overførsel ved at logge ud af dennes Xing-konto, før denne person får adgang til vores website.

De databeskyttelsesregler, der er offentliggjort af Xing, og som er tilgængelige på https://www.xing.com/privacy, giver oplysninger om Xings indsamling, behandling og brug af personrelaterede oplysninger. Xing har også offentliggjort oplysninger om databeskyttelse for XING-SHARE-BUTTON på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

18. Retsgrundlag for behandling

art. 6 I lit. a DS-GVO er retsgrundlag for vores virksomhed med hensyn til behandlingsprocesser, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandling af personrelaterede oplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede person er part i, som det f.eks. er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre tjenester eller modydelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit.b DS-GVO. Det samme gælder for sådanne behandlingsprocesser, der er nødvendige for at udføre foranstaltninger før kontrakten, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personrelaterede oplysninger, f.eks. for at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at behandle personrelaterede oplysninger for at beskytte den pågældende persons eller en anden fysisk persons livsvigtige interesser. Dette ville for eksempel være tilfældet, når en besøgende blev skadet i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre livsvigtige oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 I lit.d DS-GVO. I sidste ende kunne behandlingsprocesser være baseret på art. 6 I lit.f DS-GVO. Behandlingsprocesser, der ikke er omfattet af nogen af de tidligere nævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at sikre en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, såfremt den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende friheder ikke sejrer. Vi har særlig tilladelse til at udføre sådanne behandlingsprocesser, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I denne henseende var lovgiveren af den opfattelse, at en legitim interesse kunne antages, hvis den pågældende person er kunde hos den ansvarlige person (betragtning 47, punkt 2, DS-GVO).

19. Berettigede interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af personrelaterede oplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f DS-GVO, er vores legitime interesse udførelsen af vores forretningsaktiviteter til fordel for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velbefindende.

20. Varighed, som de personrelaterede oplysninger gemmes i

Kriteriet for varigheden af lagringen af personrelaterede oplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløb af perioden slettes de relevante data rutinemæssigt, forudsat at de ikke længere er påkrævet for kontraktopfyldelse eller kontraktindledning.

21. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser for levering af personrelaterede oplysninger; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; forpligtelse for den registrerede person til at levere de personrelaterede oplysninger; mulige konsekvenser af manglende levering

Vi forklarer dig, at udlevering af personrelaterede oplysninger til dels er påkrævet ved lov (f.eks. Skatteregler) eller også kan skyldes kontraktforordninger (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). For at indgå en kontrakt kan det nogle gange være nødvendigt for en registreret person at give os de personrelaterede oplysninger, som vi efterfølgende skal behandle. Den pågældende person er for eksempel forpligtet til at give os personrelaterede oplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med denne. Manglende levering af personrelaterede oplysninger ville have til følge, at kontrakten ikke kunne indgås med den pågældende person. Inden den pågældende person stiller personrelaterede data til rådighed, skal den pågældende person henvende sig til en af vores medarbejdere. Vores medarbejder forklarer den pågældende person fra sag til sag, om levering af personrelaterede oplysninger er påkrævet ved lov eller eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at stille personrelaterede oplysninger til rådighed, og hvilke konsekvenser den manglende levering af de personrelaterede oplysninger ville have.

22. Eksistens af en automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed giver vi afkald på en automatisk beslutningstagning eller en profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra datenschutz bund i samarbejde med RC GmbH og Filesharing advokaterne fra WBS-LAW.

 

Kolofon

Koncept, redaktion og ansvar for indholdet:
VINCI Energies/ Dansk Sprinkler Teknik
Emil Neckelmannsvej 15 G
5220 Odense SØ

For generelle henvendelser kontakt følgende nummer: +45 88 717 112

E-mail: Info@dansksprinklerteknik.dk

Dansk Sprinkler Teknik er repræsenteret ved:
Freddy Raeder
Torfi Torfason

Medieejer:

Websitet (“Site”) www.vinci-energies.dk/ www.dansksprinklerteknik.dk ejes af VINCI Energies, et aktieselskab efter fransk lov med en aktiekapital på € 123 063 040. Virksomheden er registreret i Versailles handelsregister under nummer B 391 635 844. Virksomhedens hjemsted er:

280, rue du 8 maj 1945 – 78360 Montesson – Frankrig
Tlf .: +33 (0) 1 30 86 70 00 Fax: +33 (0) 1 30 86 70 10

Hosting:
Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland
Registreret i Dublin Trade and Companies Register under nummer 419 423 728.

Ansvarsfraskrivelse

1. Indholdet af online-tilbudet

VINCI Energies påtager sig intet ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod VINCI Energies, repræsenteret af de to ovenstående virksomheder, der vedrører materiel eller immateriel skade forårsaget af brug af eller manglende brug af de tilbudte oplysninger eller ved brug af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, er principielt udelukket, medmindre det fra virksomhedens side kan bevises, at VINCI Energies ikke handlede med forsæt eller grov uagtsomhed. Alle tilbud er fritstående og ikke bindende. VINCI Energies forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, tilføje eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet eller midlertidigt eller permanent standse offentliggørelsen uden forudgående varsel.

2. Referencer og links

I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til tredjepartswebsites (“Links”), der ligger uden for VINCI Energies ansvarsområde, vil ansvarsforpligtelse udelukkende træde i kraft, hvis VINCI Energies er bekendt med indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen af det i tilfælde af ulovligt indhold. VINCI Energies erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linksene blev angivet, ikke kunne genkendes ulovligt indhold på de linkede sider. VINCI Energies har overhovedet ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor tager VICI Energies hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede / tilsluttede sider, der blev ændret, efter at linket blev placeret. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på virksomhedens eget website, samt tredjepartsindlæg i af VINCI Energies oprettede gæstebøger, diskussionsfora, linkmapper, mailinglister og i alle andre former for databaser, hvis indhold man eksternt kan skrive på. For ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og især for skader som følge af brug eller ikke-brug af oplysninger, der præsenteres på denne måde, er udbyderen af siden, hvortil der blev henvist, udelukkende ansvarlig, ikke den person, der blot via links henviser til den respektive offentliggørelse.

3. Ophavsret og varemærkeret

VINCI Energies bestræber sig på at overholde ophavsretten til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der bruges i alle publikationer, at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som virksomheden selv har skabt, eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle mærker og varemærker, der er nævnt på websitet og muligvis beskyttet af tredjemand, er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelov og den respektive registrerede ejers ejendomsret. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, bør ikke drages, blot fordi de er nævnt! Ophavsretten til offentliggjorte objekter udformet af VINCI Energies forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Enhver mangfoldiggørelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra VINCI Energies.

4. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internettilbud, fra hvilket du blev henvist til denne side. Hvis dele eller enkelte formuleringer af denne tekst ikke ikke længere eller ikke helt svarer til den aktuelle juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirkede i deres indhold og deres gyldighed.

5. Tracking af website med Google Analytics

Dette website bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “Cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af websitet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette website (inklusive din IP -adresse), overføres til en server hos Google i USA og gemmes der. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af websitet, til at udarbejde rapporter om websitets aktiviteter for website-operatørerne og til at levere andre tjenesteydelser vedrørende websitets brug og internetbrug.

Google kan også i givet fald overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google. Under ingen omstændigheder vil Google knytte din IP-adresse til andre Google-data. Du kan forhindre installation af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde i givet fald ikke kan bruge alle funktioner på dette website i deres fulde omfang. Ved at bruge dette website accepterer du behandlingen af de data, der indsamles om dig af Google på den måde, der er beskrevet ovenfor og med det formål, der er angivet ovenfor.

6. Yderligere Informationer

Cookies
Internetsiderne bruger såkaldte cookies flere steder. De tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser. De fleste af de cookies, som vi bruger, er såkaldte “session-cookies”. De slettes automatisk efter dit besøg. Cookies skader ikke din computer og indeholder ikke vira.

Ret til at give oplysninger
Du har til enhver tid ret til oplysninger om de data, der er gemt om din person, deres oprindelse og modtager samt formålet med lagring. Medarbejderen, som arbejder med databeskyttelse, giver oplysninger om de gemte data.