ABA og ABDL brandsikring

Brandsikring med ABA-, ABDL-, ARS- og AVA-anlæg

 

 

 

Dansk Sprinkler Teknik er certificeret ABA-installatør

Et ABA-anlæg varsler med en høj lyd, hvis der kommer røg i lokalet. På den måde fungerer anlægget som de røgalarmer, du kender fra et privat hjem. Et professionelt ABA-anlæg er dog væsentligt mere potent og følsomt, så du kan opdage en eventuel brand i tide.

Derudover er anlægget programmeret til at alarmere brandvæsenet med det samme, så du er sikret en hurtig udrykning og dermed en minimering af brandskader. Et ABA-anlæg kan sørge for, at brandvæsenet kommer frem, før det er for sent.

 

Myndighedernes krav til ABA-anlæg

Myndigheder og forsikringsselskaber henviser til DBI Retningslinje 232, som henvender sig til personer og firmaer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af sprinkleranlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i brandsikringsfirmaer samt teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

 

ABDL-anlæg – Branddør med automatisk lukning

Med et ABDL-anlæg er du sikret, at en branddør lukkes automatisk ved røgudvikling som følge af brand. Det forhindrer, at branden udbredes til andre brandsektioner. Ved at installere ABDL-anlæg kan du minimere skaderne ved en eventuel brand.

 

ARS-anlæg – Automatisk rumslukningsanlæg

ARS-anlæg, automatisk rumslukningsanlæg, bruges oftest i lokaler, hvor indholdet er overfølsomt over for vand eller ved særlig sensitivt indhold, som eksempelvis ved serverrum, kontrolrum, arkiver mm.

ARS-anlæg er i stand til at slukke en brand automatisk, så snart denne detekteres af anlægget. Et ARS-anlæg virker via inertgasser, som er naturlige gasarter, der sænker iltniveauet i lokalet og kvæler ilden, men samtidig kan mennesker opholde sig i rummet uden at tage skade.

 

AVA-anlæg – Sirene- eller talevarsling

Et AVA-anlæg varsler personer, hvis en brand opstår. Dette er nødvendigt ved bygninger, hvor mange personer er samlet ved f.eks. butikscentre, haller mm.

AVA-anlæg varsler via sirener, tale eller en kombination af disse. Sirener varsler via lyd, hvor tale varsler via tale, og kan guide personer mod nærmeste nødudgange.

Talevarsling bruges typisk i områder med offentlig adgang, og hvor personerne ikke nødvendigvis er bekendt med flugtvejene. Tonevarsling bruges oftest, hvor folk er bekendte med flugtveje.

Vi sammensætter gerne AVA-anlægget, så det passer specifikt til jeres behov.

 

Råd og vejledning ifm. ABA-, ABDL-, ARS-, og AVA-anlæg

Du skal være opmærksom på, at myndigheder kræver, at både ABA-, ABDL-, ARS- og AVA-anlæg gennemgår et årligt serviceeftersyn, som vi er certificerede til at gennemføre. Hos Dansk Sprinkler Teknik er vi stolte af at være Danmarks eneste full-service brandsikringsselskab, hvor vi kan tilbyde dig fuldstændig brandslukningsløsning. Derfor står vores vagtordning også standby døgnet rundt alle årets dage til at hjælpe vores kunder.

Vi foreslår, at du lader en af Dansk Sprinkler Tekniks ingeniører rådgive dig tidligt i planlægningen, så du både sparer penge og sikrer din bygning mod brande langt ind i fremtiden.

Kontakt

Kontakt Form

"*" indicates required fields

Alle felter markeret med * er obligatoriske. Udfyld dem, inden du validerer din forsendelse.

Personoplysninger (titel, efternavn, fornavn og e-mail-adresse) indsamlet fra denne kontaktformular sendes kun til virksomheden Dansk Sprinkler Teknik. Disse oplysninger er nyttige til behandling af din anmodning og dermed er Dansk Sprinkler Teknik i stand til at svare dig. Ingen behandling af dataen bruges til statistiske, analytiske eller kommercielle formål. Af sikkerhedsmæssige årsager indsamles afsenderens IP-adresse for hver kontaktanmodning via denne formular.

Ved at klikke på “Send” accepterer jeg at sende disse oplysninger for at få svar på min anmodning.

Få mere at vide om styring af dine data og dine rettigheder.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.