Brandsikring med ABA- og ABDL-anlæg

ABA anlæg

Dansk Sprinkler Teknik er certificeret ABA-installatør

Et ABA-anlæg er et varslingsanlæg, der med en høj lyd varsler om røg i lokalet. Anlægget fungerer som de røgalarmer, du kender fra de private hjem. Et professionelt ABA-anlæg er dog væsentligt mere potent og følsomt, så du opdager en eventuel brand i tide.

Derudover er anlægget programmeret til øjeblikkeligt at alarmere brandvæsenet, så du er sikret en hurtig udrykning og dermed en minimering af brandskader. Sørg for at brandvæsenet kommer frem, før det er for sent.

ABDL-anlæg – Branddør med automatisk lukning

Et ABDL-anlæg sikrer, at en branddør lukkes ved røgudvikling som følge af brand og forhindrer, at branden udbredes til andre brandsektioner.

Vi er certificerede til at gennemføre det årlige serviceeftersyn, som myndighederne kræver.

 

 

Kontakt os vedrørende ABA- og ABDL-anlæg

 

Dansk Sprinkler Teknik er Skandinaviens hurtigst voksende virksomhed inden for brandsikring og Danmarks eneste full-service brandsikringsselskab.

top