Sprinkleranlæg på plejecentre

Sprinkleranlæg til plejehjem / plejecentre

Plejehjem er meget udsatte ved brand

Risikoen i forbindelse med brand er speciel stor på plejehjem, da mange af vores ældre ikke er mobile og har dårligt syn. Den hyppigste brandårsag er rygning i form af tabte gløder i senge eller møbler. En anden årsag kan være i forbindelse med forkert anvendelse af kogeplader.

Vi bidrager med den rette disponering af sprinkleranlæggene

Dansk Sprinkler Teknik bidrager med de rigtige løsninger på et tidligt stade i projektet, således at den rette disponering vælges i forbindelse med indretningen af værelserne med løftegrej etc.

top