Plejehjem

Dansk Sprinkler Teknik har stor erfaring med at installere sprinkleranlæg i nye og gamle bygninger. Plejehjem er derfor ingen undtagelse.

Sprinkleranlæg på plejehjem

 

 

 

Plejehjem er udsatte ved brand

Risikoen i forbindelse med brand er specielt stor på plejehjem, da mange af vores ældre ikke er mobile og har dårligt syn. Den hyppigste brandårsag er rygning i form af tabte gløder i senge eller møbler. En anden årsag kan være ved forkert anvendelse af kogeplader.

Vi er Danmarks eneste full-service brandsikringsselskab, og vi kan bl.a. tilbyde:

  • Rådgivning og vejledning om sprinkleranlæg
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Projektering af sprinkleranlæg
  • Installation af sprinkleranlæg
  • ABA, varsling og inergenanlæg
  • Midlertidige brandsikringer, såsom mobilt sprinklersystem

 

I samarbejde finder vi den rigtige løsning

Vi har projekteret og udført sprinkleranlæg i både nye og eksisterende plejehjem. Derudover er vi Danmarks største leverandør af sprinkleranlæg, og vi er derfor sikre på, at vi også kan hjælpe jer! I eksisterende plejehjem er vores erfaring, at den bedste løsning er at lave rørføring synligt under eksisterende loft. Dette gør det muligt at drifte plejecenteret på så normalvis som muligt under montagen.

Dansk Sprinkler Teknik tager under hele forløbet højde for samspillet mellem borgere, plejehjem og opsætning af sprinkleranlæg.

Jens Christian

og Pia Plejehjemmet Toftegården, Tønder Kommune

Vi har her fra Toftegården oplevet et meget positivt samarbejde. Montørerne har været meget gode til at tage hensyn til, så vores beboer har oplevet meget lidt gener fra installationen. Driften af plejecenteret har ikke været påvirket af forløbet. Anlægget fungerer fint, og vi oplever ikke nogen udfordringer. Så alt i alt en positiv oplevelse at have dine folk gående i vores hus.