Hvilke krav og regler er der for sprinkleranlæg og installationsfirmaer

Krav til sprinkleranlæg og firmaer, der installerer sprinkleranlæg - sprinkleranlæg regler - sprinkleranlæg brand

Bygningsreglementet foreskriver, at sprinkleranlæg skal være pålidelige, kunne vedligeholdes og kontrolleres i hele bygningens levetid. Forsikringsselskaber kan stille særlige krav til installation af sprinkleranlæg.

Myndighedernes krav til et sprinkleranlæg

Myndigheder og forsikringsselskaber henviser til DBI Retningslinje 251/4001, som henvender sig til personer og firmaer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af sprinkleranlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i sprinklerfirmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

Myndighedernes krav og til firmaer, der installerer sprinkleranlæg

Derudover refereres der til en række DBI retningslinjer vedrørende godkendelse af og krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, reparerer, servicerer og vedligeholder sprinkleranlæg:

Når et sprinkleranlæg er installeret, skal det godkendes af et uvildigt inspektionsselskab, der er akkrediteret af DANAK. Efter førstegangsinspektionen skal sprinkleranlægget have udført årlige inspektioner. Både ved førstegangsinspektion og ved de årlige inspektioner skal DBI’s retningslinjer følges.

 

 

Kontakt os vedrørende krav og regler for sprinkleranlæg


 

Dansk Sprinkler Teknik er Danmarks førende full-service brandsikringsselskab og Skandinaviens hurtigst voksende virksomhed inden for brandsikring.

top