Krav til sprinkleranlæg

Bygningsreglementet foreskriver, at sprinkleranlæg skal være pålidelige, kunne vedligeholdes og kontrolleres i hele bygningens levetid. Forsikringsselskaber kan stille særlige krav til installation af sprinkleranlæg.

Hvilke krav og regler er der for sprinkleranlæg og installationsfirmaer

 

 

 

Myndighedernes krav til et sprinkleranlæg

Myndigheder og forsikringsselskaber henviser til DBI Retningslinje 251/4001, som henvender sig til personer og firmaer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af sprinkleranlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i sprinklerfirmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

 

Myndighedernes krav og til firmaer, der installerer sprinkleranlæg

Derudover refereres der til en række DBI retningslinjer vedrørende godkendelse af og krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, reparerer, servicerer og vedligeholder sprinkleranlæg:

Når et sprinkleranlæg er installeret, skal det godkendes af et uvildigt inspektionsselskab, der er akkrediteret af DANAK. Efter førstegangsinspektionen skal sprinkleranlægget have udført årlige inspektioner. Både ved førstegangsinspektion og ved de årlige inspektioner skal DBI’s retningslinjer følges.