Installation af sprinkler- og ABA-anlæg

Installation af sprinkler- og ABA-anlæg

Korrekt installation – systematisk vedligeholdelse

Hvis din virksomhed udsættes for brand, kan det have fatale konsekvenser. Derfor er kvaliteten af dit anlæg altafgørende. Hos Dansk Sprinkler Teknik kender vi vigtigheden af et velfungerende brandsikringsanlæg

Et vigtigt parameter for optimal brandsikring er korrekt installation af anlægget. Når installationen af et sprinkleranlæg skal planlægges, er der en række forhold, der skal tages med i projekteringen. Det er en god idé at spørge dig selv: ”Hvordan kan jeg bedst muligt fremtidssikre mit anlæg?” Forandringer i brugen af bygningen kan medføre store omkostninger til omlægning af anlægget.

Indledende overvejelser

Inden et projekt igangsættes er det nødvendigt at overveje de tekniske forhold herunder:

  • Klassificering af anlægget og bestemmelse af varekategorier
  • Hvordan og hvor højt lagres varerne?
  • Blokstabling eller reoler?
  • Hvordan er reolerne bygget?
  • Vandforsyningsforhold – hvad kan den offentlige forsyning levere?

Vi foreslår, at du lader vores sprinkleringeniør indgå tidligt i planlægningen, så du sparer penge og sikrer din bygning mod brande – langt ind i fremtiden!

top