Installation af sprinkleranlæg, vandtågeanlæg og ABA-anlæg

Installation af sprinkleranlæg, vandtågeanlæg og ABA-anlæg

Korrekt installation og systematisk vedligeholdelse af anlæg

Hvis din virksomhed bliver udsat for brand, kan det have fatale konsekvenser. Derfor er kvaliteten af dit anlæg altafgørende. Hos Dansk Sprinkler Teknik er vi eksperter i brandsikringsanlæg med afdelinger i hele landet, hvor vores vagtordning står til rådighed døgnet rundt alle årets dage.

Råd og vejledning om korrekt installation af anlæg

Noget af det vigtigste for at være sikret bedst mod brand er den korrekte installation af anlægget. Når installationen af et sprinkleranlæg skal planlægges, er der en række vigtige forhold, som skal overvejes i projektering. Her står Dansk Sprinkler Tekniks erfarne hold klar til at rådgive og vejlede, så vi når frem til den bedste løsning for netop dig.

Tekniske overvejelser omkring fremtidssikring af dit anlæg

For at opnå den bedst mulige løsning, kan det være en god idé at overveje, hvordan du bedst sikrer dit anlæg i fremtiden. Forandringer i brugen af bygningen kan medføre store omkostninger til omlægning af anlægget. Inden et projekt sættes i gang er det nødvendigt at overveje flere tekniske forhold omkring, hvordan sprinkleranlægget skal udføres i forhold vandforsyning, klassificering af anlægget etc. Vi foreslår, at du lader en af Dansk Sprinkler Tekniks ingeniører rådgive dig tidligt i planlægningen, så du både sparer penge og sikrer din bygning mod brande langt ind i fremtiden.

 

 

Kontakt os omkring installation af sprinkleranlæg/vandtågeanlæg/ABA-anlæg


 

Installation af sprinkleranlæg, ABA-anlæg eller vandtågeanlæg

Dansk Sprinkler Teknik er Danmarks eneste full-service brandsikringsselskab og Skandinaviens hurtigst voksende virksomhed inden for brandsikring.

top