Lagerbygninger

Sprinkleranlæg i lagerbygninger

 

 

 

Ændrede krav til sprinkleranlæg

Danmark er et land med utroligt mange logistikcentre og lagerhoteller. I dag har de fleste lagre en sådan størrelse, at de skal sprinkles. Samtidig er de emner, som lagres, en anden beskaffenhed og indpakning end for 20-30 år siden.

Nye emballager stiller nye krav til sprinkleranlægget

Mange paller pakkes ind i krympefolier, varerne indpakkes enkeltvis i bobleplast eller kasserne fyldes med skumgummi og flamingokugler. Det stiller store krav til sprinkleranlægget. Her er det vigtigt fra starten at få afklaret stablingshøjder, reolopdelinger samt hvad det er, som skal lagres, og hvordan det er emballeret.

Sprinkling i reol eller loft

Vi har i dag mange muligheder for at kunne beskytte disse lagre, dels med sprinklere i reoler og dels ved at undgå sprinklere i reoler, og kun benytte tagsprinkling. I dag udføres, der således mange anlæg kun med sprinklere i loftet, hvilket muliggør en større fleksibilitet ved indretning af lageret.