Trapperum

Før i tiden var der oftest både en hovedtrappe og en bagtrappe i de fleste bygninger. Nu vælger mange at nedlægge bagtrappen, når en bygning skal renoveres.  Kravet til sprinkling kommer ofte fra nedlægning af bagtrappen, da hovedtrappen bliver eneste flugtvej i tilfælde af brand. Dette øger kravene til brandsikring. Derfor vælger mange at få sprinklet hovedtrappen.

Brandsikring med sprinkleranlæg i trapperum

 

 

 

Øgede krav til brandsikring af hovedtrappe

Hvilke generelle krav og regler er der til sprinkleranlæg

 

Lovpligtige sprinkleranlæg ved nedlæggelse af bagtrappen

I 2006 gennemførte DBI, NOVA5, DOMINIA samt Byfornyelse København et fuldskalaforsøg med sprinkling af et trapperum i en ejendom under brand. Forsøget lykkedes! Siden maj 2006 har sprinkling i trapperum derfor været anvendt som lovlig brandsikring ved nedlæggelse af bagtrapper i bygninger. Se rapporten her: brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling

Rapporten er fra 2006, og der tages forbehold for evt. ændringer i priser. Rapporten er ikke godkendt efter nyeste regler, DBI-retningslinje 2. udgave jan. 2016 – 251/4001 kap. 19.

Det er ikke længere en nødvendighed at udskifte den charmerende trætrappe. Førhen var det nødvendigt, at trætrapper blev erstattet af trapper i stål eller beton – for at øge sikkerheden i forbindelse med brand. I dag kan sprinkling af trappen gøre, at selv trætrapper forbliver brandsikre!

 

Sprinkler på hver etage

Sprinklersystemet fungerer ved, at der på hver etage placeres en sprinkler eller flere sprinklere. Disse sprinklere aktiveres, når temperaturen på trappen overstiger 68 grader. Det er desuden kun den sprinkler, som er udsat for brand, der udløses. Og frygt ikke for dit trapperums udseende; Sprinkleren tilpasses de enkelte trappers udseende, så dette bevares.

Sprinkler mellem entrédørene

Sprinkler kan placeres i en boligenhed for at forhindre brand fra boligenhed i at sprede sig til trapperummet – Dette kaldes afskærende sprinkler. Vi tilpasser, med opadvendt- eller nedadvendt sprinkler, efter entréens udseende og brug. Denne type sprinkling skal aftales med kommunalbestyrelsen.

 

Billigere renovering af trapperum

Sammenligninger viser, at det som engangsudgift er billigere at renovere hovedtrappen og installere sprinkleranlæg i trapperummet, end det er at udskifte hovedtrappen med en ny trappe af stål eller beton.

 

Bevar arkitekturværdier med installering af sprinkleranlæg

Et sprinkleranlæg kan være så diskret udformet, at det er muligt at bevare en gammel, smuk hovedtrappe – uden at gå på kompromis med brandsikkerheden!  Det er muligt at lave føring i entrégangen, så trapperummet fremstår pænt og naturligt. Vi har stor erfaring med kulturarv, og vi er med i alle dele af processen.

 

Vi bistår jer hele vejen!

Vi er med i alle dele af processen, fra projektering til det færdige system, også ved fredet ejendom. Ved fredet ejendom skal anlægget godkendes ved Slots- og Kulturstyrelsen, Brandmyndighederne/kommunen og DBI el. RMG-inspektion i nævnte rækkefølge, ved ændring skal ændringen godkendes ved de forhenværende myndigheder. Dansk Sprinkler Teknik har erfaring med processen, og vi bistår jer hele vejen.

Vi er med hele vejen! Kontakt os her