Brandsikring med sprinkleranlæg i trapperum

Sprinkleranlæg i trapperum

Øgede krav til brandsikring af hovedtrappe

Før i tiden var der oftest både en hovedtrappe og en bagtrappe i de fleste bygninger. Nu vælger mange at nedlægge bagtrappen, når en bygning skal renoveres. Dette øger kravene til brandsikringen af hovedtrappen. Denne vil nemlig være den eneste flugtvej, hvis der skulle opstå brand.

Hvilke generelle krav er der til sprinkleranlæg

Lovpligtige sprinkleranlæg ved nedlæggelse af bagtrappen

I 2006 gennemførte DBI, NOVA5, DOMINIA samt Byfornyelse København et fuldskalaforsøg med sprinkling af et trapperum i en ejendom under brand. Forsøget lykkedes! Siden maj 2006 har sprinkling i trapperum derfor været anvendt som lovlig brandsikring ved nedlæggelse af bagtrapper i bygninger. Dette gælder, hvor gulvene i øverste etage er højest 22 meter over jorden. Se rapporten her: brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling

Du behøver ikke længere udskifte den gamle trætrappe. Før i tiden var det et must, at gamle trætrapper blev revet ned og erstattet af trapper i stål eller beton – simpelthen for at øge sikkerheden i forbindelse med brand. Dette er dog ikke længere nødvendigt. Sprinklersystemet kan nemlig gøre, at selv trætrapper forbliver brandsikre!

Sprinkler på hver etage

Sprinklersystemet fungerer ved, at der på hver etage placeres en sprinkler. Disse sprinklere aktiveres, når temperaturen på trappen overstiger 68 grader. Og frygt ikke for dit trapperums udseende; sprinkleren er næsten usynlig, da den typisk placeres mellem entrédørene.

Billigere renovering af trapperum

Sammenligninger viser, at det ofte er omkring 2,4 mio. kr. billigere at renovere hovedtrappen og installere sprinkleranlæg i trapperummet, end det er at udskifte hovedtrappen med en ny trappe af stål eller beton.

Bevar arkitekturværdier med installering af sprinkleranlæg

Et sprinkleranlæg kan være så diskret udformet, at det er muligt at bevare en gammel, smuk hovedtrappe – uden at gå på kompromis med brandsikkerheden!

top