Sprinkleranlæg fra Dansk Sprinkler Teknik

Dansk Sprinkler Teknik er et full-service sprinkler-firma som servicerer, ombygger og nybygger sprinkleranlæg.
Et sprinkleranlæg bekæmper branden i begyndelsesfasen ved at sprinklerne aktiveres, når temperaturen omkring den enkelte sprinkler stiger til en fastsat værdi.
Ud over slukningsfunktionen alarmerer de fleste nyere anlæg automatisk brandvæsnet, så du er sikker på en hurtig og effektiv brandbekæmpelse.
Vi kan hjælpe dig, uanset om du har et eksisterende anlæg eller, om du har brug for et nyt.

Dansk Sprinkler Teknik er akkrediteret sprinklerfirma

Dansk Sprinkler Teknik projekterer, leverer, monterer og servicerer sprinkler- og slukningstekniske løsninger til skoler, plejehjem, trapperum, parkeringshuse, hoteller, kontorer, butikscentre, lagerbygninger og produktionslokaler m.fl.

Trapperum

Plejehjem

Kontorer

Hoteller

Butikscentre

Lagerbygninger

Parkeringshuse

Hvad er kravene og reglerne til et sprinkleranlæg

Et Sprinkleranlæg har til opgave at nedsætte risikoen for skader på personer, bygninger, udstyr og lagre. Erhvervs- og Byggestyrelsen og Beredskabsstyrelsen foreskriver, hvor der skal være sprinkleranlæg til brandslukning. Bygningsreglementet foreskriver, at sprinkleranlæg skal være pålidelige og kunne vedligeholdes og kontrolleres i hele bygningens levetid. Også forsikringsselskaber kan stille særlige krav og regler til installation af sprinkleranlæg.

Regler og krav for sprinkeranlæg