Salg af håndslukningsudstyr

Pulverslukker - håndslukningsudstyr

Fuldt sortiment af håndslukningsudstyr

Dansk Sprinkler Teknik har fuldt sortiment af håndslukningsudstyr inkl. brandtæpper, kulsyreslukkere, pulverslukkere og vandslukkere.

Forsikring og Pension oplyser, at der hvert år i Danmark opstår ca. 80.000 forsikringsanmeldte brande. Men blandt andet på grund af tilgængeligt håndslukningsudstyr, er det heldigvis under 25 % af disse brande, som de kommunale redningsberedskaber rykker ud til.

Håndslukningsudstyr er et vigtigt supplement til et brandsikringsanlæg og kan i mange tilfælde forhindre en brand i at udvikle sig.

top