Projektering

Projektering af sprinkler- og ABA-anlæg

 

 

 

Projektering af sprinkler- og ABA-anlæg

 

 

 

Projekteringsafdeling med bred vifte af kompetencer

Det kræver stor viden og erfaring at projektere optimal brandsikring. Hos Dansk Sprinkler Teknik har vi egen projekteringsafdeling, der projekterer alle vores brandsikringsanlæg. Afdelingens medarbejdere besidder en bred vifte af kompetencer; certificerede sprinkleringeniører, bygningsingeniører, bygningskonstruktører, teknonomer og tekniske designere.
 

AutoCAD 3D-tegning og modulering

Vi har en række specialister inden for AutoCAD, der skaber detaljerede sprinkler- og ABA-tegninger for alle rummene i de bygninger, vi arbejder på.
 

Revit 3D-tegning og projektering

Revit er et 3D-tegneprogram, som vi benytter i projekteringsfasen. Fordelen ved at tegne i 3D er, at vi allerede i den tidlige fase kan kontrollere for eventuelle kollisioner med andre installationer og konstruktioner. Dette gør, at eventuelle udfordringer/problemstillinger kan håndteres i projekteringsfasen, og ikke på byggepladsen.
 

Canute hydraulisk kalkulation

Vi bruger programmet Canute til at lave en hydraulisk kalkulation af vores sprinkleranlæg.
 

100 års erfaring

Medarbejderne i projekteringsafdelingen har sammenlagt mere end 100 års erfaring. Vi klarer alle former for projekter, lige fra serviceopgaver, mindre og større ombygninger,  trappesprinkleranlæg til store kontorbygninger og halbyggerier.