Niels Bohr Bygningen, Københavns Universitet

Niels Bohr Bygningen er et 52.000 m2 stort prestigebyggeri, som Dansk Sprinkler Teknik er en del af. Bygningen er til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, som skal danne rammerne for forskning, formidling og undervisning.